piątek, 27 stycznia 2012

Technologie energooszczędne - buduj dom z przyszłością

Po pierwsze energooszczędność, po drugie ekologia. Oto dwa wyzwania dla budownictwa przyszłości, którego celem jest budowanie z materiałów, których wytworzenie czy przygotowanie nie wymaga dużych zasobów energii. 

Jednymi z podstawowych zadań technologii energooszczędnych w budownictwie jest ograniczanie strat ciepła oraz stosowanie odnawialnych źródeł energii. Zarówno pierwszy, jak i drugi czynnik sprzyja powstawaniu tzw. obiektów niskoenergetycznych, czyli takich których sezonowy wskaźnik zapotrzebowania na ciepło na rok wynosi poniżej 70 kWh/m2 (przy obowiązujących wskaźniku 95 kwh/m2). Do odnawialnych źródeł energii zalicza się energię słoneczną, ziemną, wiatrową, wodną oraz biomasę i biogaz. W przeciwieństwie do źródeł kopalnych ten rodzaj pozyskiwania energii jest niewyczerpalny i najmniej szkodliwy dla środowiska naturalnego.

Dom energooszczędny warto budować z kilku powodów:
1.    Małe zużycie energii = niskie koszty utrzymania domu
2.    Wyższa wartość rynkowa budynku
3.    Wyższy komfort cieplny oraz zdrowy mikroklimat wnętrz
4.    Mniejsze zanieczyszczanie środowiska, a co za tym idzie – oszczędność zasobów naturalnych.


źródło: ennegro.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz